Novo! Personalizuj svoj nalog
XS
SM
MD
LG

Preuzimanje sadržaja


Izaberite prikaz, rezultate i tabele, definišite boje i dimenzije prostora za prikaz. U zavisnosti od tipa sajta gde će se rezultati prikazivati izaberite i način implementacije. Svi sadržaji su potpuno besplatni, a možete ih generisati i izmeniti u svakom trenutku, bez registrovanja naloga na sajtu.


Sportski portal srbijasport.net nudi uslugu preuzimanja sadržaja sa sajta i to raporeda, rezultata, tabela ili bilo kog drugog oblika informacije koju portal nudi svojim korisnicima.

Da bi se omogućilo preuzimanje sadržaja korisnici moraju da se usaglase sa sledećim navedenim uslovima.

1. Korisnici mogu koristiti sadržaj sa sajta srbijasport.net i to u oblicima koji su propisani mogućnostima sajta. Sadržaj mogu biti rezultati i tabela u osnovnom obliku, ili u obliku definisanom od strane samog korisnika. Ispod svakog sadržaja je jasno naznačen (preko linka) srbijasport.net kao vlasnik sadržaja. srbijasport.net zadržava pravo izmene oblika i dizajna sadržaja bez obaveštavanja korisnika a u skladu sa podešavanjima koje je korisnik izabrao. U okviru sadržaja koji korisnici izaberu a na prethodno definisanim pozicijama sajt srbijasport.net može emitovati svoje reklamne poruke ili poruke svojih partnera, koje se vizuelno i po dimenzijama uklapaju u sadržaj. Ukoliko korisnik ne želi da se prikazuju ove reklamne poruke može kontaktirati redakciju sajta i izabrati komercijalnu opciju preuzimanja sadržaja po važećem cenovniku sajta. Korisnik se obavezuje da ne sme na bilo koji način (preko skripti, maskiranjem) ukloniti ova obeležja sajta kao i reklamne poruke sajta i njegovih partnera. Da bi koristio ovaj sadržaj korisnik nije dužan da ima registrovan nalog na sajtu srbijasport.net niti da na bilo koji način bude član sajta. Međutim, registrovani korisnik imaće mogućnost da trajno snimi svoj sadržaj koji će samo on moći da menja kasnije.

2. Svaki sadržaj je identifikovan jedinstvenim kodom, i sadržaj koji se prikazuje je namenjen jednom prikazivanju sa izabranim podešavanjima. Ukoliko neregistrovani korisnik želi druga podešavanja potrebno je da ponovo generiše sadržaj. i svaka izmena podešavanja generisaće drugačiji kod koji je korisnik dužan da izmeni na svojim stranicama. Ako je korisnik registrovan i prijavljen njegova izmena će odmah biti vidljiva bez potrebe da menja kod u svojim stranicama. Sajt srbijasport.net može koristiti tehnike keširanja sadržaja kako bi se sprečilo preveliko opterećenje servera i očuvanje rada samog servisa. Takođe, sajt srbijasport.net može pratiti statistiku prikaza sadžaja (broj prikaza, broj klikova na reklamne banere) kako bi u svakom trenutku imao uvid u efekte preuzimanja sadržaja i efekte prikazivanja reklamnih poruka. Ukoliko sadržaj ne bude aktivan tj. ne bude korišćen nakon određenog vremenskog perioda, smatraće se da se odustalo od njegovog prikazivanja i biće automatski obrisan.

3. Sajt srbijasport.net zadržava pravo izmene oblika, izgleda i sadržaja reklamne poruke bez obaveštavanja korisnika, sve dok se ona dimenzijama uklapa u postojeću stranu korisnika. U suprotnom o svakoj bitnoj izmeni sajt srbijasport.net će obavestiti korisnike i u dogovoru sa njima sprovesti te izmene.

4. Usluge preuzimanja sadržaja koje nudi sajt srbijasport.net su za sve korisnike besplatne. Zbog toga sajt srbijasport.net ne snosi odgovornost za prekide u pružanju usluga, nastale usled radova na održavanju servera ili tehnologije koja podržava sportski portal srbijasport.net, usled kvarova kod našeg provajdera usluga (uključujući telekomunikacije, hosting i elektrodistribuciju), usled pojave kompjuterskih virusa, prirodnih katastrofa, ili bilo kakvog drugog uništavanja ili oštećenja naših uređaja (objekata), elementarnih nepogoda, rata, građanskih nemira ili drugih uzroka koje ne možemo objektivno kontrolisati.

09.08.2014

6. Pregled sadržaja

Ovde je prikazan samo okvirni prikaz sadržaja kako će izgledati. Stvarni izgled može zavisiti od stranice na kojoj bude postavljen.