XS
SM
MD
LG

Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja društvene mreže Tifo Club.  Pristupanjem i korišćenjem društvene mreže potvrđujete da prihvatate  ove uslove, Politiku Privatnosti i ostala obaveštenja, navode i pravila  koja smo objavili na ovoj društvenoj mreži (od kojih se svako nalazi u  ovim uslovima).

Tifo Club može da izmeni uslove korišćenja  prilikom održavanja strane, u bilo kom trenutku i bez najave. Molimo Vas  da redovno pregledate uslove, kako biste bili obavešteni o bilo kakvim  promenama. Vaše kontinuirano pristupanje i/ili korišćenje društvene  mreže nakon promena uslova znači da ste saglasni s njima i zakonski  obavezni da ih poštujete.

Korišćenje društvene mreže

Slažete se da koristite društvenu mrežu samo u zakonite svrhe i na  način koji ne ugrožava prava ili ograničava ili sprečava bilo koje lice  da koristi društvenu mrežu, i da ste u svakom trenutku saglasni sa ovim  uslovima i sa svim važećim zakonima i propisima.

Korisnicima koji su registrovani na našoj društvenoj mreži, s vremena  na vreme, možemo ograničiti pristup određenim delovima mreže, ili celoj  mreži. Ako izaberete, ili imate korisnički identifikacioni kod, lozinku  ili bilo kakvu drugu informaciju kao deo naših sigurnosnih procesa, te  podatke morate da tretirate kao poverljive i ne smete da ih otkrivate  bilo kojoj trećoj strani.

Ako u bilo kom trenutku niste ispoštovali neki  od uslova korišćenja društvene mreže, Tifo Club ima pravo  da blokira bilo koji identifikacioni kod ili lozinku, bez obzira da li ste ih sami odabrali ili su Vam pristupni parametri dodeljeni od strane Tifo Club društvene mreže.

Mi održavamo, kontrolišemo društvenu mrežu i njom upravljamo iz naših  prostorija u Srbiji. Ako pristupate sajtu van Srbije, odgovorni ste da  postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima te države.

Prava intelektualne svojine

Vi ste vlasnik svih sadržaja i informacija koje postavite na Tifo Club-u. Osim u slučaju pismene saglasnosti pre predaje sadržaja i informacija na sajtu Tifo Club  ili trećim licima, isti se neće smatrati poverljivim i zaštićenim i mi  nećemo snositi nikakvu odgovornost za njihovu dalju upotrebu na sajtu

Pouzdanost informacija na sajtu

Ne garantujemo da je bilo koji materijal tačan ili bez grešaka, i odričemo se odgovornosti koja proističe iz oslanjanja na bilo  koji sadržaj na ovoj društvenoj mreži od strane bilo kog posetioca društvene mreže ili bilo kog ko može da se informiše o njenom sadržaju.

Ovim potvrđujete saznanje da pri korišćenju društvene mreže možete  biti izloženi materijalu koji dolazi iz različitih izvora, i da Tifo Club nije odgovoran za sadržaj, istinitost, preciznost, upotrebljivost ili bezbednost takvih materijala.

Težimo ka tome da redovno održavamo društvenu mrežu i možemo da  izmenimo njen sadržaj u bilo kom trenutku. Možemo da obustavimo pristup  društvenoj mreži, ili je na neodređeni vremenski period zatvorimo u bilo  kom trenutku, po sopstvenom nahođenju. Materijali mogu da budu  zastareli u bilo kom trenutku i nemamo nikakvu obavezu da ih trajno čuvamo.

Garancije i odbijanja odgovornosti

Društvena mreža radi po pravilu dostupnosti i trenutnog izgleda i  sadržaja, bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. U najvećoj meri koju  dozvoljava važeći zakon, odričemo se svih garancija i bilo kakvih  uslova, izraženih i implicitnih, u vezi sa društvenom mrežom i vašim  korišćenjem iste (uključujući, bez ograničenja, zadovoljavajući  kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nepovredivost, kompatibilnost,  bezbednost i tačnost).

Ne garantujemo da će funkcije sadržane na društvenoj  mreži raditi bez problema i bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni  ili da će ova društvena mreža ili server koji ga podržava, biti dostupni  i bez virusa.

Ograničenje odgovornosti

Korišćenje društvene mreže u potpunosti je Vaš rizik. U najvećoj meri koju dozvoljava zakon, jasno isključujemo bilo kakvu  odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu, konsekventnu, specijalnu  ili naročitu štetu ili gubitak (bez obzira da li su takvi gubici  predviđeni, predvidivi, poznati ili bilo šta drugo) koji proističe iz  ili je u vezi sa korišćenjem društvene mreže, uključujući povredu i/ili štetu osobama ili imovini kao rezultat bilo koje  izjave, uključujući tu bilo koju pravu ili navodnu klevetničku izjavu; gubitke koje ima bilo koja treća strana, uključujući tu i povredu prava intelektualne svojine.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kršenje ovih uslova prouzrokovanih okolnostima koje su van naše kontrole.

Virusi, hakovanje, SPAM i drugi prekršaji

Ne smete da zloupotrebite društvenu mrežu uvođenjem, prenosom ili  nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan  Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera,  spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su  napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog  softvera, hardevra ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na  presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija.  Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup društvenoj  mreži, serveru na kom se on nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili  bazi podataka koji su povezani sa ovom društvenom mrežom. Ne smete  napadati društvenu mrežu odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim  odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom. Ne smete  iznuđivati informacije za prijavljivanje na sajt ili pristupati nalogu  koji pripada nekome drugome. Ukoliko Vam ukinemo nalog, ne smete  kreirati drugi bez našeg odobrenja. Ne smete preneti svoj nalog na drugu osobu,  bez prethodno dobijenog našeg pismenog odobrenja. Nećete kreirati više  od jednog ličnog naloga.

Svako kršenje ovih odredbi smatra se krivičnim prekršajem. Mi ćemo  prijaviti svako kršenje propisa odgovarajućim pravosudnim organima i  sarađivaćemo sa njima na otkrivanju Vašeg identiteta. U slučaju ovakvog  prekršaja, Vaša prava da koristite sajt biće momentalno obustavljena.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala  usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji  mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke  ili drugi materijal zbog korišćenja društvene mreže, preuzimanja bilo  kakvog materijala sa društvene mreže ili materijala sa sajtova koji su  povezani sa našom društvenom mrežom.

Veze sa društvene mreže

Tifo Club ne kontroliše sadržaj ili dostupnost sajtova  trećih lica na koje možete pristupiti preko naše društvene mreže. Takve  veze su obezbeđene samo radi vašeg informisanja. Ako posetite bilo koji  od vezanih sajtova, radite to na sopstveni rizik i Vaša je odgovornost  da preduzmete sve mere zaštite da se odbranite od virusa ili drugih  destruktivnih elemenata.

Ne odobravamo niti smo odgovorni (direktno ili indirektno) za bilo  koji sadržaj, reklame, proizvode, usluge, preglede i informacije koji su  izloženi ili dostupni na sajtu treće strane  ili za  bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj prouzrokovan ili koji je u vezi  sa Vašim pristupom i korišćenjem sajta treće strane i bilo kakvih  usluga.

Veze ka društvenoj mreži

Možete se povezati na naslovnu stranu društvene mreže pod uslovom da  to radite na način koji je legalan i koji ne povređuje našu reputaciju  ili koji je ne zloupotrebljava. Ne smete uspostaviti vezu koja  pretpostavlja bilo kakvu vrstu povezanosti, prezentaciju, odobravanje  ili podržavanje od naše strane kada ono ne postoji. Veze ka ovoj  društvenoj mreži ne znače da mi odobravamo, da smo umešani ili povezani  sa bilo kojim povezanim sajtom ili da bilo koji povezani sajt ima  dozvolu da koristi bilo koji od naših zaštitnih znakova, zaštitnih  imena, brendova, logotipa i simbola autorskih prava ili bilo kojih od  naših saradnika i imalaca licence.

Reklamiranje i sponzorstva

Delovi društvene mreže ili cela društvena mreža povremeno mogu da  sadrže i reklame ili sponzorstva. Oglašivači i sponzori su odgovorni da  obezbede da je svaki materijal na društvenoj mreži u saglasnosti sa  važećim zakonima, propisima, i kodeksom ovih uslova. Nećemo biti  odgovorni za bilo kakvu grešku ili netačnost ovih reklamnih ili  sponzorskih materijala.

Korisnicima i članovima društvene mreže nije dozvoljeno formiranje  profila, grupa i događaja u komercijalne svrhe i komerijalnog sadržaja  bez naše prethodne saglasnosti. Komercijalne profile, grupe i događaje  društvena mreža Tifo Club ima pravo da prema sopstvenoj  proceni, bez prethodne konsultacije sa korisnikom koji je napravio takav  profil i/ili grupu, ukloni i zabrani, a korisnika ili člana da izbriše  sa mreže bez prethodnog upozorenja.

Članovima društvene mreže Tifo Club nije dozvoljeno  vredjanje, omalovažavanje, širenje netačnih informacija i organizovanje  antikampanja protiv trećih lica koja su marketinški, reklamno i  sponzorski vezana za društvenu mrežu Tifo Club i sa kojima društvena mreža ima ugovorne obaveze.

Privatnost

Bilo kakve lične informacije koje nam dostavite kao deo  registracionog procesa i/ili druge interakcije na društvenoj mreži, biće  prikupljene, sačuvane i iskorišćene u skladu sa Politikom privatnosti.  Korišćenjem društvene mreže, Vi se slažete sa takvim načinom rada i  garantujete da su sve informacije koje ste dali tačne.

Redosled važnosti

Ako postoji bilo kakvo neslaganje između ovih uslova i specifičnih  uslova koji se pojavljuju na drugim mestima na društvenoj mreži u vezi  sa specifičnim materijalom, onda važe ti drugi uslovi.

Obraćanje korisnika Tifo Club-u i raskid

Možete nam se obratiti u svakom trenutku putem elektronske pošte na tifoclub@srbijasport.net.

Korisnici mogu ukinuti svoj nalog slanjem emaila na tifoclub@srbijasport.net sa zahtevom za ukidanje naloga. Nalog će biti ukinut u toku 24 časa od podnošenja zahteva za ukidanje istog.

Zakonodavstvo

Uslovi se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Svaki spor koji proizađe ili je povezan sa društvenom mrežm, biće  podređen isključivoj nadležnosti sudova Srbije u Beogradu. 

Ako ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne pristupate i/ili ne koristite ovaj sajt.

Poslednja izmena: 01.10.2015

Poslednja slika
Poslednji video