XS
SM
MD
LG

Polisa privatnosti


Kada koristite portal ili mobilnu aplikaciju srbijasport.net, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja srbijasport.net, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na srbijasport.net. Za registraciju korisnika čuvamo samo email adresu koja se koristi za potvrdu naloga. U slučajevima kada korisnik želi da ostvari viši nivo privilegija na portalu (npr. kada želi da postane urednik) tada čuvamo i obrađujemo podatke podatke poput: imena, prezimena, broja telefona, adrese i godine rođenja.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem portala

Podaci o načinu na koji koristite srbijasport.net

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve sadržaje postavili na portalu (vesti, rezultati, objave, komentari). Možemo sačuvati i tekstualne konverzacije sa administracijom portala realizovane putem kontakt forme.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja srbijasport.net, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu ili aplikaciji. Ovi podaci  uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, i jedinstvenu oznaku uređaja.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja srbijasport.net, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate poralu srbijasport.net, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenjem portala ili aplikacije može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje portala srbijasport.net.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

srbijasport.net Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja srbijasport.net (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika srbijasport.net u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija, i sprečavanja zloupotreba i unosa i prikazivanja pogrečnih informacija. Dodatno, kada se registrujete kao urednik, prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, adrese, broja telefona, pomaže administartorima da stupi sa Vama u kontakt ukoliko dođe do nekog problema ili jednostavno radi lakše komunikacije i uzajamne saradnje. Administracija ni na koji način ne proverava ispravnost unetih podataka, sem u posebnim slučajeima kada se zahteva tačna adresa korisnika, radi slanja nagrade koju korisnik može osvojiti u nagradnim igrama na sajtu.

Kako koristimo Vaše lične podatke

srbijasport.net podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Vaše lične podatke srbijasport.net čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. srbijasport.net kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja srbijasport.net. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, srbijasport.net će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

srbijasport.net može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

  • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
  • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
  • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja srbijasport.net.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja srbijasport.net prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje srbijasport.net nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa srbijasport.net i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

  • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera srbijasport.net
  • Partnerske analitičke kompanije, koje vrše analizu posećenosti internet portala u Srbiji.
  • Ad-serving kompanija, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima
  • Oglašivačkih mreža, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na srbijasport.net (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik srbijasport.net, pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Vaši osnovni podaci” koja se nalazi u “Podešavanje profila” meniju na srbijasport.net (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj korisnički nalog).

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem opcije “Moji podaci” koja se nalazi u meniju na na srbijasport.net (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj  korisnički nalog).

Rukovalac i Obrađivač Vaših podataka je RoyalSoft, osnivač i vlasnik srbijasport.net, sa sedištem u Kraljevu, Republika Srbija, registarski broj: 62926759. Rukovaoca možete kontaktirati putem kontakt forme na srbijasport.net.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, srbijaasport.net će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja srbijasport.net.