XS
SM
MD
LG

Zanimljiva pravila hazene

Hazena je igra kožnom loptom obima od 62 do 68cm i težine do 300 do 350 grama. Jedna ekipa ima 7 igračica – 3 u napadu, 2 u veznoj liniji halfa, beka i golmana. Za muškarce igra traje 2x30 minuta a za žene 2x25, za omladinke 2x15 a za omladince 2x20 minuta. Odmor za sve je 10 minuta između poluvremena. Lopta se može nositi najviše 3 koraka, držati najuže 3 sekunde, 2 puta može baicti o zemlju, a ne sme po volji baciti uvis iznad glave. Pri dodavanju najmanje rastojanje je 2m.

Igračicama hazene ograničeno je kretanje u pojednim zonama. Golman i bek smeju se slobodno kretati samo u svojoj odbrambenoj zoni, oba halfa (vezni) samo u prve dve zone (odbrambenoj i srednjoj), halfovima nije dozvoljeno da pred svojim vratima – golom uđu u vratarev (golmanov) prostor. To je dopušteno samo vrataru i beku. Sve tri igračice navalnog reda mogu delovati u srednjoj zoni i u celoj zoni protivničke odbrane, ne uzimajući vratarev – golmanov prostor. Međutim, bacanje lopte u protivnička vrata – gol može se izvesti samo van linije vratarevog – golmanovog prostora odnosno neposredno sa same linije.

Igra se na igralištu u obliku pravougaonika dužine 48 do 51m i širine 30 do 34m. Igralište je podeljeno na tri polja – zone: dva polja odbrambena (ispred vrata – gola) i u sredini. Odbrambena polja imaju konstantu dužinu od 16m, a dužina srednjeg polja – zone zavisna je od dužine celog igrališta (od 16 do 19m).

Foto: Hazena Holešov

Igralište ima uzdužne linije od 48 do 51m, a poprečne od 30 do 34. Na sredini poprečnih linija su vrata (golovi), unutrašnje visine 2,40m i širine 2,00m. Stative i prečke su četvrtaste (od 8 do 10cm). Ispred vrata (gola) je polukružna linija poluprečnika 6m. Šest metara ispred vrata – gola je linija za kazneni udarac – „šesterac”.

Sredinom igrališta je povučena središna linija dužine 8m a na 4 od svake, povučene su paralelne linije istih dužina iza kojih su postavljene igračice koje ne izvode početno bacanje.

Za pojedine greške u igri sa loptom dosuđuje se slobodno bacanje u korist protivničke ekipe. Pri izvođenju bacanja, protivničke igračice moraju biti udaljene najmanje 4m od mesta izvođenja kaznenog udarca.

Slobodno bacanje dosuđuje se za ove prekršaje: Nepravilno izvođenje slobodnog bacanja, nepraviln ubacivanje u igru, nošenje lopte više od tri koraka, držanje lopte duže od tri sekunde, uzastopno bacanje lopte o zemlju više od dva puta, dodavanje igračici koja je bila postavljena na manje od 2m, prekoračenje u zabranjenu zonu za prestupanje linije vraterevog – golmanovog prostora, u trenutku bacanja lopte na gol, približavanje manje od 4m mestu odakle se izvodi početno bacanje, udarac s vrata, korner ili slobodno bacanje, igranje nogom i za nesportsko ponašanje prema sudiji, protivniku ili gledaocima.

“Šesterac” – kazneni udarac: Za hotimično zaustavljanje ili udaranje nogom u vlastitom odbrambenom prostoru, igru šakom i vratarevom prostoru, izbijanje lopte iz ruku protivničke igračice u trenutku kada je nameravala baciti loptu u vrata, držanje protivnice oko vrata ili tela, nasrtanje telom ili druge slične prekršaje dosuđuje se kazneni udarac “šesterac”. Gol je postignut ako je lopta svojim punim obimom prešla protivničku poprečnu liniju unutar vrata (gola).